Obediencový závod – speciál pro OBZ a OB1

se zápisem zkoušky

 

 

Místo konání:

krytý výcvikový prostor v Jenštejně (Praha), Radonická ulice, areál bývalého JZD (Praha)

povrch koberec

https://dogsports.webnode.cz/kudy-k-nam-/

 

 

Termín

Sobota 28.2.2015 od 9:00 – přesný harmonogram bude zvěřejněn po uzávěrce

 

Uzávěrka přihlášek

12.2.2015, nebo po zaplnění kapacity

 

 

Kategorie

 

Kategorie OBZ

 

Kategorie OB1

 

Pravidla

dle řádu obedience

 

Rozhodčí: Lucia Stemmerová

Steward: Radka Dacejová

 

Cena

250 Kč pro účastníky kurzů obedience v Jenštejně a zároveň členy klubu obedience

350 Kč pro účastníky kurzů obedience v jenštejně, kteří nejsou členi klubu obedince

350 Kč pro členy klubu obedience

450 Kč pro nečleny klubu obedience

 

 

Přihlášky posílejte na email : simonadsara@seznam.cz, do přihlášky je potřeba napsat jméno psovoda, informaci o tom zda jste či nejste člen klubu obedience na rok 2015,dále jméno, plemeno, datum narození, číslo zápisu a tet.číslo nebo číslo čipu psa a tel.spojení na vás.

 

Každý účastník musí mít vystavenu VK- žádat o ni je třeba minimálně 14 dní předem informace najdete na www.klubobedience.cz !!!!

Psi bez PP, kteří se účastní zkoušky či závodu dle řádu Obedience CZ musí být označeni čipem a být v evidenci ČKS https://www.kynologie.cz/plemenna-kniha/evidence-psu-bez-pp.htm , bez této evidence vám průkaz nebude vydán a nebudete se moci závodu účastnit

 

Přihlášením se souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky. Budete při venčení uklízet po svém psu. Psi přivedete do cvičebního prostoru řádně vyvenčené, aby jste eliminovali možnost nežádoucího znečištění koberce a výcvikových prostor. Svého psa budete mít mimo vlastního závodu a venčení dál než na louce před výcvikovou místností vždy na vodítku a nebudete jej pouštět bez svolení majitele k jinému psu. Nebudete parkovat před zelenými vraty (hasiči)

Za škody způsobené psem zodpovídá vždy jeho majitel.

 

Po potvrzení přijetí přihlášky je nutné neprodleně poslat poplatek na účet 1265811014/3030, do zprávy prosím napište obedience 28.2. a vaše jméno. Případně je možné mi platbu předat osobně v hotovosti, pokud mne potkáte. Poplatek se z důvodu absence nevrací, ale je možné poslat za sebe náhradníka, pokud to bude s dostatečným předstihem, o čemž mne prosím informujte.

Pro jakékoliv dotazy pište na email, nebo volejte na 777077509 (Šimona Drábková)

 

Další informace: přesný harmonogram závodu bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek (do naplnění kapacity)

maximální počet závodníků je 25

V místnosti je možné mít psy v přepravkách a klecích za předpokladu, že nebudou rušit štěkáním. Jinak musí být v autech. Je možné si po předchozí dohodě klec na místě půjčit.

Bude možnost uvařit si čaj a kávu (zdarma) kdo nechce pít z kelímku, nechť si přinese vlastní hrneček.

Dobrovolně přineste kdo chcete občerstvení: domácí koláč, buchtu, ovoce aj. Tím se pak vzájemně můžete posilnit během závodu. Vaše kulinářské výtvory opět vystavíme na stole u vchodu. :-)

Velikost prostoru ve kterém se bude závod konat je 10x52m. A je to prostor v patře, počítejte tedy s tím, že musíte vyjít schody.