Obedience

28.11.2015
 

Obediencový závod – speciál pro OBZ a OB1 se zápisem zkoušky

Neoficielní závod pro začátečníky dle OBZ- pouze 5 cviků, možnost motivovat psa

 
Místo konání:
krytý výcvikový prostor v Jenštejně (Praha), Radonická ulice, areál bývalého JZD (Praha)
povrch koberec https://dogsports.webnode.cz/kudy-k-nam-/
 
Termín
Sobota 28.10.2015 od 9:00 – přesný harmonogram bude zveřejněn po uzávěrce
 
Uzávěrka přihlášek
24.11..2015, nebo po zaplnění kapacity
 
Kategorie
Kategorie OBZ
Kategorie OB1
po skončení oficielního závodu navazuje neoficielní závod pro začátečníky
 
Pravidla
OBZ, OB1 dle řádu obedience
 
pravidla začátečníci
Každý si vybere 5 cviků z 8 dle řádu OBZ (dlouhodobé odložení a všeobecný dojem se nepočítá), které se mu budou hodnotit. Zbylé 3 cviky buď vynechá a nebo si udělá část či je projde tréninkově.Daných 5 cviků nahlásí před vstupem na plac. Mezi cviky je možné psa odměnit jak hračkou tak pamlskem. Odměna v průběhu bodovaného cviku znamená nulu. Bodovaných pět cviků bude posuzováno dle řádu.
 
Rozhodčí: Lucia Stemmerová
Steward: v jednání
 
Pořadatel: Šimona Drábková
 
Cena
380 Kč pro členy klubu obedience
480 Kč pro nečleny klubu obedience - neplatí pro kategorii začátečníků, ti platí 380 kč bez ohledu na členství
Stávající kurzisté z Jenštejna mají 100 Kč slevu
 
 
Přihlášky posílejte na email : simonadsara@seznam.cz, do přihlášky je potřeba napsat jméno psovoda, do jaké kategorie chcete jít (OBZ, OB1, či začátečníci) informaci o tom zda jste či nejste člen klubu obedience na rok 2015,dále jméno, plemeno, datum narození, číslo zápisu a tet.číslo nebo číslo čipu psa a tel.spojení na vás.
 
Každý účastník OBZ a OB1 musí mít vystavenu VK- žádat o ni je třeba minimálně 14 dní předem informace najdete na www.klubobedience.cz !!!!
 
Psi bez PP, kteří se účastní zkoušky či závodu dle řádu Obedience CZ musí být označeni čipem a být v evidenci ČKS https://www.kynologie.cz/plemenna-kniha/evidence-psu-bez-pp.htm , bez této evidence vám průkaz nebude vydán a nebudete se moci závodu účastnit
 
NETÝKÁ SE KATEGORIE ZAČÁTEČNÍKŮ!!!
 
 
Přihlášením se souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky. Budete při venčení uklízet po svém psu. Psi přivedete do cvičebního prostoru řádně vyvenčené, aby jste eliminovali možnost nežádoucího znečištění koberce a výcvikových prostor. Svého psa budete mít mimo dobu vlastního závodu a venčení dál než na louce před výcvikovou místností vždy na vodítku a nebudete jej pouštět bez svolení majitele k jinému psu. Nebudete parkovat před zelenými vraty (hasiči)
Za škody způsobené psem zodpovídá vždy jeho majitel.
 
Spolu s přihláškou je nutné neprodleně poslat poplatek za závod na účet 1265811014/3030, do zprávy prosím napište obedience 26.4. a vaše jméno. Případně je možné mi platbu předat osobně v hotovosti, pokud mne potkáte. Bez zaplaceného poplatku nejste plnohodnotně přihlášeným účastníkem, pouze náhradníkem, jehož místo může získat jiný zájemce jež řádně zaplatí. Poplatek se z důvodu absence nevrací, ale je možné poslat za sebe náhradníka, o čemž mne prosím informujte.
 
Pro jakékoliv dotazy pište na email, nebo volejte na 777077509 (Šimona Drábková)
 
Další informace: přesný harmonogram závodu bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek (do naplnění kapacity)
 
 
V místnosti je možné mít psy v přepravkách a klecích za předpokladu, že nebudou rušit štěkáním. Jinak musí být v autech. Je možné si po předchozí dohodě klec na místě půjčit.
 
Bude možnost uvařit si čaj a kávu (zdarma) kdo nechce pít z kelímku, nechť si přinese vlastní hrneček.
Dobrovolně přineste kdo chcete občerstvení: domácí koláč, buchtu, ovoce aj. Tím se pak vzájemně můžete posilnit během závodu. Vaše kulinářské výtvory opět vystavíme na stole u vchodu. :-) Blíží se čas vánoc, tedy přineste ochutnávku vánočního cukroví :-)
 
 
Velikost prostoru ve kterém se bude závod konat je 10x52m. A je to prostor v patře, počítejte tedy s tím, že musíte vyjít schody.